MYK Seviye 5 (Online Eğitim + Sınav)

 4.750,00

Taşınmaz Ticareti’ne dair düzenleme 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe  girmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar emlak satışı yapamayacak olup, 05.06.2018 tarihinden itibaren emlak ticareti yapanların temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu online eğitim ile size sınava hazırlarken, eş zamanlı sınavlar için organizasyonu da sağlıyoruz.

Taşınmaz Ticareti’ne dair düzenleme 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe  girmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar emlak satışı yapamayacak olup, 05.06.2018 tarihinden itibaren emlak ticareti yapanların temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Bu eğitim ile sınava hazırlık kursunu mekan ve zamandan bağımsız online alabileceksiniz. Ayrıca sınavların koordinasyonu için UNIVERSAL BELGELENDİRME ile sizinle iletişime geçeceğiz.

Eğitim Konuları:

No Bilgi İfadesi (BG)
BG.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatlar
BG.2 Çalışma ortamına ilişkin olası risk ve tehlikeli durumlar
BG.3 Risk ve tehlikeli durumlarda alınması gereken önlemler
BG.4 Acil durum kavramı
BG.5 Çalışma alanı ve süreçlerindeki olası acil durumlar
BG.6 Acil durumlarda yapılması gerekenler
BG.7 İş süreçlerinde yapılan işlemlerin çevresel etkilerini ve riskleri
BG.8 İş süreçlerinde yapılan işlemlerde çevrenin korunmasına ilişkin alınması gereken tedbirler
BG.9 Çalıştığı alanda kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirler
BG.10 Ofis atıklarının imha süreçleri
BG.11 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gereklilikleri
BG.12 İş süreçlerinde iyileştirme çalışmaları
BG.13 Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirler
No Bilgi İfadesi (BG)
BG.1 Hedef pazara ilişkin verilerin analiz yöntemleri
BG.2 Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri ve emlak piyasası hakkında bilgi toplama yöntemleri
BG.3 Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejiler
BG.4 Müşteri gruplarına göre pazarlama stratejileri
BG.5 Emlak satış/kiralama planı oluşturma süreçleri
BG.6 İş organizasyonu yaparken dikkat edilecek hususlar
BG.7 İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yaparken dikkat edilecek hususlar
BG.8 İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanları ile iş dağılımı yaparken dikkat edilecek hususlar
BG.9 Bütçe oluşturmaya yönelik kavramlar
BG.10 Sürekli eğitim ve gelişime yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemler
No Bilgi İfadesi (BG)
BG.1 Emlak/müşteri portföyü oluşturma/güncelleme için gereken bilgileri toplama ve güncelleme yöntemleri
BG.2 Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini kontrol ederken dikkate aldığı unsurlar
BG.3 Durum tespiti yapılan emlakın kontrolünü yaparken dikkat edilen kriterler
BG.4 Portföydeki emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti ve onayı ile ilgili süreç
BG.5 Emlakın portföye eklenmesi sürecinde düzenlenecek belgeler
BG.6 Emlakın tanıtım yöntemleri
BG.7 Pazarlama ve tanıtımda kullanılan yöntemlere göre gereken araç, gereç, malzeme ve hizmetleri belirlerken dikkat ettiği unsurlar
BG.8 Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesi için gerekenler
BG.9 Emlak satış/kiralama işlemlerinde gerçekleştirilen pazarlık sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar
BG.10 Satış sözleşmesi/kira kontratının içeriğinde bulunması gereken bilgiler
BG.11 Emlak satışı/kiralama işlemi ve tapu işlemleri sırasında emlak sahibi ve müşterinin hazırlamakla yükümlü olduğu gerekli belgeler
BG.12 Tapu işlemlerinin yapılması sürecindeki aşamaları ve dikkate alınacak kriterler
BG.13 Hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili idari işlemler
BG.14 Satışkiralama sonrası müşteriye sunulacak hizmetlerin neler olduğu
BG.15 Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesindeki süreçler
BG.16 Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını belirlemede kullanılacak analiz ve yöntemler
BG.17 Emlakın fizibilitesi ve yatırım danışmanlığı sürecinde izlenen aşamalar
BG.18 Fizibilite çalışmalarını değerlendirme yöntemleri
No Beceri Yetkinlik (BY)
BY.1 Hedef pazara ilişkin verileri pazarlama stratejisi açısından uygun yöntemle analiz eder.
BY.2  * Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejileri belirler.
BY.3 Müşterilere özel uygulanacak kişiye özgü programları satış/kiralama çalışmalarında uygulatır.
BY.4 Müşteri gruplarına göre müşteriye erişme, , yeni müşteri kazanma, sadık müşteri portföyü oluşturma, kaybedilen müşteriyi geri kazanma ve farklı işletmedeki emlak danışmanları ile birlikte çalışma konularında öneri geliştirir.
BY.5 Müşteri gruplarına uygun geliştirilen pazarlama stratejilerinin satış/kiralama çalışmalarında uygulanmasını sağlar.
BY.6 Emlak satış/kiralama planı oluştur.
BY.7  * Emlak satış/kiralama süreçlerine ilişkin iş organizasyonu yapar.
BY.8 İşbirliği içinde çalışması gereken personele görev dağılımı yapar.
BY.9 İşbirliği içinde çalışması gereken emlak danışmanına iş dağılımı yapar.
BY.10 İşletmenin eğitim bütçesini hazırlar.
BY.11 İşletmenin emlak satış/kiralama bütçesini hazırlar.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik işlem adımlarıdır.
No Beceri Yetkinlik (BY)
BY.1 Emlak portföyünün güncelliğini ve güvenilirliğini prosedürler doğrultusunda kontrol eder.
BY.2 Emlak portföyüne ilave edilecek emlakın işletme tarafından belirlenen yöntemlerle toplanmasını sağlar.
BY.3  * Portföydeki emlaka ait bilgileri prosedürler doğrultusunda kontrol eder.
BY.4  * İlgili kurumlardan parsel ve imar sorgulaması yapar.
BY.5 Emlak sahibinden emlak hakkında bilgi alınmasını sağlar.
BY.6 Emlak için belirlenen güncel rayiç bedel tespit işlemini gerekli kriterleri dikkate alarak kontrol eder.
BY.7  * Emlak danışmanlarının emlak güncel rayiç bedel tespiti sürecini değerlendirerek nihai bedeli onaylar.
BY.8  * Emlak sahibi ile düzenlenecek belgelerin doldurularak imzalanması sürecini kontrol eder.
BY.9 Emlaka ait bilgilerin, portföy veri tabanına prosedürlerine uygun olarak işlendiğini kontrol eder.
BY.10 Emlak danışmanlarının önerdiği pazarlama yöntemini onaylar.
BY.11 Pazarlama satışı ve tanıtımı sırasında ihtiyaç duyulacak araç gereç, malzeme ve hizmetleri belirler.
BY.12 Belirlediği araç, gereç, malzeme ve hizmetleri temin eder.
BY.13 Portföydeki emlakın satış/kiralamaya uygun hale getirilmesini sağlar.
BY.14 Satış/kiralama bedeli ve pazarlık limitleri konusunda emlak sahibinden onay alınmasını sağlar.
BY.15 Emlak danışmanının belirlediği emlakın nihai bedelini onaylar.
BY.16 Emlak sahibi ile müşterinin bir araya getirilmesi yoluyla satış/kiralama bedelinin belirlenmesini sağlar.
BY.17  * Müşteri ile emlak sahibi arasında belirlenen son bedel üzerinden yapılacak satış sözleşmesini/kira kontratını kontrol eder.
BY.18  * Emlak satış/kiralama işlemi sırasında gerekli olacak emlak sahibi ve müşteriye ait belgeleri kontrol eder.
BY.19 Emlak sahibi ve müşterinin onayıyla emlak ile ilgili hukuki ve teknik süreçlerin yürütülmesini sağlar.
BY.20 Tapu işlemleri sürecinin hizmet kalite kriterlerine göre yürütüldüğünü kontrol eder.
BY.21 Emlakın müşteriye teslimi sürecini takip eder.
BY.22  * Müşteri/emlak sahibinden hizmet bedelinin tahsilatı ile ilgili işlemleri yapar.
BY.23 Emlak danışmanlarınca yapılan satış/kiralanma işlemleri sonrası portföy kontrolünü yapar.
BY.24 Satış/kiralama sonrası hizmetleri yürütür.
BY.25 Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını uygun yöntemleri kullanarak belirler.
BY.26 Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırıma yönelik fizibilite çalışmasını yapar.
BY.27  * Yatırıma yönelik fizibilite sonuçlarını analiz eder.
BY.28  * Analizler doğrultusunda yapmış olduğu değerlendirmeleri raporlar.
(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik işlem adımlarıdır.